Nautische Advocatuur

Bij Scheepsrecht Advocaten werken in de nautische advocatuur gespecialiseerde advocaten en juristen, met specialistische kennis van de (binnen)scheepvaart, de zeilchartervaart en watersportindustrie. Scheepsrecht Advocaten behartigt op professionele en persoonlijke wijze de belangen van cliënten in de beroepsvaart en de watersport, zowel ondernemers als particulieren. Scheepsrecht Advocaten onderhoudt relaties met onder meer Kantoor Binnenvaart en BBZ.

Scheepsrecht Advocaten is in 2011 opgericht door nautisch advocaat mr. Joris Klompé, nadat hij al meer dan tien jaar in toenemende mate deze ‘natte doelgroep’ had bijgestaan. Sinds 2014 heeft mr. Maeike Woelinga, afkomstig van brancheorganisatie Hiswa, haar praktijk binnen het kantoor voortgezet. In 2016 is mr. Mariska de Jonge de bestuursrechtelijke afdeling van het kantoor komen versterken.

Zaken die de medewerkers van Scheepsrecht Advocaten voor hun cliënten behartigen hebben voor een belangrijk deel te maken met contractenrecht en aansprakelijkheidskwesties, veelal rond de aan- en verkoop, bouw, renovatie en reparatie van schepen en pleziervaartuigen

Verzekeringsgeschillen maken een belangrijk deel uit van de praktijk, evenals het opstellen, beoordelen en toepassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook in bestuursrechtelijke zaken heeft Scheepsrecht Advocaten ruime ervaring, onder meer in geschillen rond vergunningen en licenties en met verweer tegen handhavingsbesluiten.

Daarnaast staat Scheepsrecht Advocaten regelmatig cliënten bij in onder meer arbeids-, huur-, en incassozaken, óók als daar geen schepen bij betrokken zijn. En bij vragen over rechtsgebieden die buiten de eigen expertise vallen, verwijst Scheepsrecht Advocaten u graag naar specialisten in haar netwerk.

Scheepsrecht Advocaten is gevestigd in Loosdrecht, dus centraal in Nederland en goed bereikbaar per auto en per openbaar vervoer.

De advocaten en juristen van Scheepsrecht Advocaten zullen met u altijd een reële afweging maken van de kansen in en de mogelijke resultaten van een procedure. Soms is een regeling beter, maar als het nodig is, wordt voor u bij de rechter alles uit de kast gehaald.