Nautische Advocaten

Bij Scheepsrecht Advocaten werken in de nautische advocatuur gespecialiseerde advocaten en juristen, met specialistische kennis van de (binnen)scheepvaart, de zeilchartervaart, de pleziervaart en de watersportbranche. Scheepsrecht Advocaten behartigt op professionele en persoonlijke wijze de belangen van cliënten in de beroepsvaart en de watersport, zowel ondernemers als particulieren. Scheepsrecht Advocaten onderhoudt relaties met onder meer Kantoor Binnenvaart en BBZ. In 2015 is Scheepsrecht Advocaten gaan samenwerken met brancheorganisatie HISWA Vereniging.

Scheepsrecht Advocaten is in 2011 opgericht door nautisch advocaat mr. Joris Klompé, nadat hij al ruim tien jaar vanuit kantoren in Amsterdam en Hilversum deze ‘natte' doelgroep had bijgestaan. Sinds 2014 heeft mr. Maeike Woelinga, afkomstig van brancheorganisatie Hiswa, haar praktijk binnen het kantoor voortgezet. In 2016 is mr. Mariska de Jonge de bestuursrechtelijke afdeling van het kantoor komen versterken.

Zaken die de medewerkers van Scheepsrecht Advocaten voor hun cliënten behartigen hebben voor een belangrijk deel te maken met contractenrecht en aansprakelijkheidskwesties, veelal rond de aan- en verkoop, bouw, renovatie en reparatie van schepen en pleziervaartuigen, of na aanvaringen. 

Geschillen met verzekeraars van schepen over vergoeding van schade maken een belangrijk deel uit van de praktijk, evenals het opstellen, beoordelen en adviseren over overeenkomsten en algemene voorwaarden. Als u een nieuw schip laat bouwen of een bestaand schip laat renoveren, aarzel dan niet om contact op te nemen met de specialisten van Scheepsrecht Advocaten. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Ook in bestuursrechtelijke zaken heeft Scheepsrecht Advocaten ruime ervaring, onder meer in geschillen met bestuursorganen rond vergunningen en licenties en met verweer tegen handhavingsbesluiten.

Daarnaast staat Scheepsrecht Advocaten regelmatig cliënten bij in arbeids-, huur-, en incassozaken. En bij vragen over rechtsgebieden die buiten onze eigen expertise vallen, verwijzen wij u graag door naar specialisten in ons uitgebreide netwerk.

Scheepsrecht Advocaten is gevestigd in watersportdorp Loosdrecht, centraal in Nederland en goed bereikbaar per per openbaar vervoer vanaf het station in Hilversum en vanuit alle windstreken met de auto. Voor meer gegevens kunt u op onze pagina contact terecht.

De advocaten en juristen van Scheepsrecht Advocaten zullen met u altijd een reële afweging maken van de kansen, kosten en de mogelijke resultaten van een procedure. Soms is een regeling beter, maar als het nodig is wordt voor u in de rechtszaal alles uit de kast gehaald.

Scheepsrecht Advocaten is een Coöperatieve Vereniging U.A., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64280594. Opdrachten worden aangegaan met de individuele bij Scheepsrecht Advocaten werkende advocaten en juristen. Op die opdrachten zijn de op deze website vermelde algemene voorwaarden van toepassing.