Mediation

Waarom mediation?

Omdat de oplossing van een geschil vaak ergens in het midden ligt. Vanwege de kosten die procederen met zich mee brengt, is het in veel gevallen efficiënter om voor mediation te kiezen, zeker als het gaat om een relatief klein bedrag of om geschillen met een belangrijke technische component. Dan zal in een procedure de rechtbank een deskundige willen inschakelen en dat kunnen partijen dan net zo goed zelf doen.

Bijkomend voordeel van mediation is dat de meestal behoorlijk beschadigde verstandhouding tussen partijen kan worden hersteld en de kans om verder zaken met elkaar te kunnen doen niet definitief is verkeken.

 

Voorwaarde voor mediation is dat bij beide partijen de wil aanwezig is om langs de weg van onderhandelen tot een oplossing te komen. Het vaststellen en vastleggen van die bereidheid zal dan ook steeds de aanvang zijn van het mediation traject. Doel is het bereiken van overeenstemming op alle onderdelen van het geschil, maar zelfs als dat niet lukt kunnen vaak wel deelgeschillen worden opgelost, zodat de alsnog volgende procedure aanzienlijk eenvoudiger en dus goedkoper wordt. Uitgangspunt bij de mediation is een serie van maximaal drie gesprekken, waarvan in ieder geval één aan boord van het betrokken schip zal plaatsvinden. Tijdens het laatste en afsluitende gesprek worden de schriftelijk vastgelegde afspraken door partijen ondertekend.

Wieger de Vries

In geval van kwesties met een nautisch/technische inslag kunnen de kennis en ervaring van mediator Wieger de Vries de doorslag geven voor een succesvolle mediation. Wieger is breed onderlegd en heeft heel veel ervaring, zowel waar het de technische kant betreft als het voor mediation benodigde onderhandelingsproces.

Die brede ervaring heeft Wieger opgedaan in de vele carrières die hij heeft doorlopen: van jacht- en zeilschipper en binnenvaartondernemer tot bestuurder van brancheorganisaties en pensioenfondsen. Wieger heeft geruime tijd bij Hiswa Vereniging gewerkt en is actief geweest als CAO onderhandelaar, belangenbehartiger en interimmanager, steeds met een brede technische belangstelling voor alles wat te maken heeft met scheepvaart en jachtbouw.

Wieger kan via een van de advocaten van Scheepsrecht Advocaten worden verzocht als mediator op te treden. Daarna neemt Wieger het contact met partijen geheel over en blijven de betrokken advocaten buiten het proces. Mochten door de mediation niet alle geschillen kunnen worden opgelost, dan nemen de advocaten het vervolgens weer over. Zo blijven de kosten beperkt en kunt u er zeker van zijn dat al het mogelijke is gedaan om een procedure te voorkomen.

De kosten van mediation bedragen € 145 per uur exclusief BTW. Met een gemiddeld mediation traject is 15 à 20 uur gemoeid, inclusief inlezen en vastleggen van de gemaakte afspraken. De kosten van mediation worden in principe door beide partijen gedeeld.