Tarieven

Tarieven

Wie procedeert om een koe, legt er een op toe. Dat is helaas maar al te waar, maar juridische hulp hoeft u de kop niet te kosten. Bij Scheepsrecht Advocaten verschillen de tarieven per advocaat, maar zijn ze vooral afhankelijk van de complexiteit en het belang van de zaak.

Een eerste kennismakingsgesprek, doorgaans telefonisch, waarin u de gelegenheid krijgt uw vraag vrijblijvend aan een van de medewerkers van Scheepsrecht Advocaten voor te leggen, wordt u niet in rekening gebracht.

Omdat Scheepsrecht Advocaten ernaar streeft de kosten binnen de perken te houden, kunnen wij u ook bijstaan in zaken met een relatief gering belang. Wij maken dan met u passende afspraken.

De volgende opties zijn bespreekbaar:

Uurtarief

Een honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat aan de zaak besteed wordt. Het maximale uurtarief bij Scheepsrecht Advocaten bedraagt € 240 exclusief BTW.

Resultaatafhankelijk tarief

Er wordt met u een concrete afspraak gemaakt over een verlaagd uurtarief als het resultaat tegenvalt en een verhoogd uurtarief, of een vaste bonus, indien het afgesproken doel wel wordt gehaald.

Vast tarief

Het totale honorarium wordt van tevoren vastgesteld en is dus niet afhankelijk van de tijd die aan de zaak wordt besteed.

Incassotarief

Bij eenvoudige incassozaken, dat wil zeggen zonder inhoudelijk verweer, kan als honorarium een bepaald percentage van het te incasseren bedrag worden afgesproken.

Toevoeging

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u er voor kiezen te worden bijgestaan op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Facturering

In alle gevallen ontvangt u tussentijds en bij het sluiten van het dossier een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van in uw dossier verrichtte werkzaamheden. Voor dat doel maken wij gebruik van het tijdschrijf- en declaratieprogramma Urios.

Behalve honorarium worden aan u in rekening gebracht de door Scheepsrecht Advocaten aan derden betaalde kosten, zoals griffierechten, leges en deurwaarderskosten. Ook deze verschotten worden op de betreffende declaraties gespecificeerd.

Scheepsrecht Advocaten brengt op het honorarium geen toeslagen (kantoorkosten) in rekening.